12 april 2013

Tijd en sociaal kapitaal voor de community

Vrijwillig tijd steken in een lokaal initiatief dat de community mooier maakt. Dat is wat ik doe als  lid van Vrienden van het Warandebospodium in Tilburg. 

Dit podium is in 2012 gebouwd voor de week van de Warande. En zou daarna weer verdwijnen. Een aantal mensen sloeg de handen ineen en het podium wordt waarschijnlijk behouden. Zo mooi, zeg nou zelf:
Ik vind community sense erg belangrijk. De community, dat ben je zelf. Ik deel tijd en kennis als (tijdelijke) agendabeheerder, webmaster en organisator kinder- en jongerenactiviteiten. Een podium door en voor kinderen en jongeren. Dat is wat wij willen. En anderen organiseren weer activiteiten voor andere doelgroepen. Erg leuk om informeel creatief educatieve concepten uit te werken. De GO van de gemeente  komt er aan. We moeten alleen nog goed met ze afstemmen welk podiumscenario we mogen gebruiken. En  in de tussentijd zitten we natuurlijk niet stil! Wij = vrienden van het Warandebospodium


Durf te vragen festival 

Om ideeën op te doen heb ik op het durftevragen-festival in Maarssen (10 april 2013) tijdens een sessie deze vraag gesteld:

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het podium door en voor kinderen wordt? 

Geweldig hoeveel tips & trics ik heb gekregen!


Nederland Doet - beide handjes actie

Tijdens deze schoonmaakactie vroegen we aandacht voor het milieu en ook vroegen we kinderen om inspiratie voor activiteiten op het Warandebospodium in Tilburg.


8 april 2013

(Cyber)pesten - minor KLM

Op 4 april gaf ik een sessie (cyber)pesten aan studenten van de minor KLM. We gingen in gesprek over (online) pesten. Studenten beoordeelden een activiteit en ook bedachten ze er zelf een. 

Doel van de sessie: bewustwording van de complexiteit van (online) pesten. Er is geen eenduidige oplossing om (online) pesten tegen te gaan. We moeten de handen ineen slaan en samen een veilig klimaat bieden. Als leestip kregen studenten mee: Pesten op school. (ook verkrijgbaar als ebook)

Deel 1 Uitwisseling beeld, ervaring, kennis 
Studenten plaatsten een post op deze padlet. Padlet is een tool om een digitale post-it muur te maken. Ik heb het tijdens de sessie ingezet als activerende werkvorm. De posts van de studenten vormden uitgangspunt voor het gesprek.

Met het filmpje 'Wat als pesten leuk was' werd de toon gezet. Via humor ervaar je de confrontatie: hoe absurd is pesten.

Literatuur en onderzoeken zijn uiteraard wel vermeld tijdens deze sessie. Kennis stond echter niet centraal. Sites, boeken en filmpjes terugvinden op Pinterest, Delicious en Youtube. Hier vind je ook links naar (preventie) programma's als PRIMA, KiVa en M5


Als opstapje naar het bedenken van activiteiten is gewerkt met materiaal van Pestweb.nl . In 2 groepjes is het pestkwartet gespeeld en in 4 groepjes is gewerkt met de kaartjes een muur gebouwd rondom de vormen van cyberpesten.

Conclusies:

  • Pestkwartet lijkt minder geschikt omdat je meer bezig bent met winnen dan met de verschillende rollen die bij het proces van pesten horen. 
  • de kaartje Digitaal pesten zijn geschikt. Je denkt na over de verschillende vormen en alles wat op de kaartjes staat, kan input voor een gesprek zijn
Deel 2 Aan de slag
Studenten vonden pesten over het algemeen beladen en complex. Ook gaven ze aan dat bij preventieve activiteiten niet per se expliciet de term pesten aan de orde moet komen. Met activiteiten rondom sociale vaardigheden kun je ook aan metacognitieve vaardigheden werken. Studenten hebben de Inspiratiepublicatie Cyberpesten aangevuld met nieuwe lesactiviteiten. Dat deden ze via een Google formulier.

Naar Inspiratiepublicatie Cyberpesten