28 februari 2014

Studiemiddag Munnikenheidecollege

25 Februari was er een studiedag op eht Munnikenheidecollege. Ik gaf daar 3 workshops: prezi maken; Cyberpesten; Speel je wijs met digitale media.

 Prezi maken

Na een korte uitleg over prezi gingen de docenten zelf aan de slag aan de slag. Veel uitleg over hoe je werkt met Prezi was niet nodig. Het  is een erg gebruiksvriendelijk programma om mee te werken. Een 'nadeel': het is zo leuk dat het verslavend is: 'Ik wilde eigenlijk nog veel langer doorgaan na je workshop.'

Cyberpesten

Een workshop van een uur. De kern van vooral uitwisseling. Cyberpesten komt voor op alle scholen. Welke rollen zijn er eigenlijk allemaal betrokken bij (cyber)pesten en welke vormen zijn er. Meest belangrijke vragen: Hoe gaan we er als school mee om?  Wat is de verantwoordelijkheid van school en wat is die van ouders? Interessante links vind je in mijn Diigo lijst Cyberpesten.


Speel je wijs met digitale media! 

Deze workshop sloot aan bij de workshop van Erno Mijland. In zijn workshop werden vooral didactische aspecten van digitale media toegelicht. En mijn workshop was de praktische uitvoer ervan. We hebben gewerkt met Padlet, Pinterest en BlendSpace. Waarom zou je deze tools gebruiken bij een van je lessen?