25 januari 2018

Team Tilburg Maquette bezoekt maquettes Roosendaal en Steenbergen
Door: Saskia Dellevoet, community-manager en coördinator Tilburg Maquette.
Foto: Marie-Anne Berkers
Vandaag is het 2 jaar geleden dat de vader van de Tilburg Maquette, Ruud Cleverens, overleed. De maquette die door StadsMuseum Tilburg is geadopteerd, heeft sinds deze zomer haar werkplek in wijkcentrum Het Spoor. Het Tilburg van de jaren ’50, groeit waar je bij staat. Najaar 2018 is oplevering ervan. 
En om inspiratie op te doen, ging het team van onderzoekers en bouwers op excursie naar 2 maquettes van de hand van Ruud. 


Foto: Gerard Horvers
In het gemeentehuis van Roosendaal, waar de stadsmaquette staat, was goed te zien wat het effect is van ‘bomen’ en ander groen. Ruud gebruikte diverse kleuren groen karton voor velden en nepmos voor bomen. Water gaf hij weer met lakverf. Die elementen fraaien de maquette op. Wat ook duidelijker werd, was dat het Ruud ging om het geheel van een stad met uitgelicht de kenmerkende gebouwen. Kerken bouwde hij op uit diverse stukjes hout. Niet alles is tot in detail uitgewerkt. Dat is voor het totaalbeeld niet nodig en is zelfs onmogelijk als je in een schaal van 1:1000 werkt. Dat is de schaal van de Tilburg Maquette. Die maquette is iets kleiner dan de maquettes die Ruud eerder maakte.
In De Heen staat de maquette van Steenbergen. Deze is destijds van de ondergang gered en vond een nieuwe plek in het kerkje van het dorp. De donkere lichtval geeft een intieme sfeer. Deze maquette heeft minder bebouwing. Steenbergen is natuurlijk kleiner dan Roosendaal en je ziet een beeld van weidse vlakten van het boeren land en vooral hoe mooi Ruud dat heeft gedaan.   

De horizon van de Tilburg in de jaren ’50, kenmerkte zich vooral door kerktorens en fabriekspijpen midden in de woonwijken. Dwars door de stad waren de spoorlijnen. De maquette bestaat op dit moment alleen uit houten miniatuur gebouwen met hier en daar een stukje groene vezel. De pleinen en straten moeten nog kleur krijgen.  En hoewel de voltooiing pas over enkele maanden is, wordt nu al onderzocht welke opsieringselementen daarvoor het meest geschikt zijn. Al met was de excursie inspirerend. Het team heeft voldoende input gekregen om de Tilburg Maquette mooi te maken voor het najaar van 2018.

Elke maandag, woensdag en vrijdag is de werkplek in Het Spoor bemand. Kom gerust een kijkje nemen. Vragen? Neem contact op met Saskia Dellevoet, 06-40056596 of stuur een mail saskiadellevoet@gmail.com

Dit bericht is ook gepubliceerd op StadsMuseum Tilburg