6 oktober 2014

Mediabewustzijn - hoe voel jij je op internet?

Het internet is volgens Martine Delfos het vierde opvoedmilieu. Daar zitten we veel. Waarom vragen we dan zelden: 'Hoe was het op internet?' 

Het is gek want we vragen wel allemaal: 'Hoe was het op school?' Of 'Hoe is het thuis?'

Een simpele vraag als 'Hoe was het op internet' biedt een opening biedt voor een gesprekje over internet.

Om kinderen weer met beide voeten in de echte wereld te zetten kun je ook vragen:

Hoe voel jij je op internet? 
Voel jij je voeten als jij op internet zit? 
Wat gebeurt er in je lijf als je op internet zit?


Meer lezen over bewuste media-opvoeding 
Delfos, M. In 80 dagen de virtuele wereld rond (2008)
Justine Pardoen, Focus! Sociale media als de grote afleider (2012)


Saskia Dellevoet is mediacoach en geeft ouderavonden en workshops over gezonde digitale opvoeding. Contact