20 juni 2013

Meer leren van beeld en geluid - OU live sessie

Wat heerlijk toch kennis uitwisselen en opdoen via een live sessie in de avonduurtjes.
Net een sessie gevolgd over Meer leren van beeld en geluid door Eliane Seegers via Open Universiteit i.s.m. Kennisnet.

Bron
Enkele opvallende zaken die ik opmaakte uit de sessie:

  • Afbeeldingen van ezelsbruggetjes in combinatie met tekst zijn het meest effectief wat betreft afbeeldingstype. Maar: uitgeverijen maken nauwelijks gebruik van deze kennis. Waarom ze dat niet doen, is niet bekend. Het is in elk geval niet zo dat je zelf een ezelsbruggetje moet maken om informatie beter te onthouden. 
  • Veel studenten en onderwijsprofessionals denken dat mindmappen beter is dan toetsen om dat wat je leest beter te onthouden. Segers haalt echter onderzoek aan waarin bewezen wordt dat voor een lange termijn effect juist het toetseffect het meest effectief is. Toetsen moet je overigens in brede zin opvatten. Het kan informeel, een zelftestje in je hoofd, een mini quizje, een transfervraag van een leerkracht over een woord dat de dag ervoor geleerd is. Het onderzoek: Getting tested is better for studying than mindmapping, J.D. Karpicke; J.R. Blunt
  • Wat ik hier dan weer interessant aan vind is dat je via spel kennis beter tot je zou kunnen nemen. En spelelementen toevoegen aan leren, verhoogt de motivatie heb ik geleerd bij de MOOC Gamification.  
  • Bewegend beeld kan uiteindelijk effectiever zijn voor transfer i.r.t. de lange termijneffect
Binnenkort staat de live sessie op youtube. Meer lezen: