13 juni 2013

Training mediawijsheid - activerende didactiek met ICT

Momenteel geef ik een training mediawijsheid aan medewerkers van Bibliotheek Kennemerwaard. Erg leuk en voor mezelf als trainer altijd weer een leuke uitdaging om ICT toepassingen te gebruiken als didactisch middel om de inhoud te ondersteunen.

Een tipje van de sluier

Bron: Pixabay De uil staat voor wijsheid, mediawijsheid
 • Diigo Alle links die we tegenkomen plaatsen we in onze (publieke) diigo groep die blijft na de training gewoon bestaan. Voordeel hiervan is ook als je een link tegenkomt je er een discussie aan kan koppelen. Ook kan je webpagina's bewerken en aantekeningen toevoegen, erg handig!
 • Pinterest Dit idee komt van een artikel op Frankwatching over Pinterest in de klas. Wat kom je tegen in de media over mediawijsheid dat je aan het denken zet over je eigen leefwereld? Gebeurtenissen, voorbeelden van social mediagebruik, technologische ontwikkelingen, enz. Staat een afbeelding centraal dat pinnen we die in onze Pinterest groepsbord . Beeldtaal hoort ook bij mediawijsheid. Komen de cursisten een artikel tegen waar niet de foto centraal staat, dan plaatsen ze die in de besloten Facebookgroep Een kranten- of tijdschriftartikel mag natuurlijk ook.
 • Teach as you preach Over didactiek kun je veel vertellen. Ik vind ervaringsleren wat didactiek betreft ook effectief. Dus   ervaren cursisten elke les zelf een of meer specifieke didactische werkvormen die ik naderhand uitgebreid toelicht: bijvoorbeeld brainstormen rond het begrip mediawijsheid.
  Groep 1 kreeg instructie via een Edcanvas en plakte fysiek post-its
  Groep 2 plakte digitale geeltjes via Padlet (voorheen Wallwisher)
  Groep 3 speelde met de inhoud van een zak met speeltjes / voorwerpen die allemaal iets met mediawijsheid te maken hebben. Spelen is leuk en zet je op een andere manier aan het denken over een abstract begrip als mediawijsheid.

  De woorden en gespreksinhoud hebben we gekoppeld aan de (nieuwe) definitie van mediawijsheid ( dec 2012) en het competentiemodel met de 4 competentiegroepen Gebruik Begrip Communicatie en Strategie. Doordat cursisten er zelf mondeling en fysiek en digitaal bezig zijn het containerbegrip mediawijsheid, blijft de kenniscirkel die daaromheen ontstaat waarschijnlijk beter hangen. 

Bron: Pixabay 
Informele toetsjes De opgedane kennis toets ik elke volgende les aan de hand van een digitaal testje. De ene keer is dat een google form, de andere keer Socrative of een Mijn Quiz. Bijvoorbeeld de Facebook kennisquiz. Zoals je ziet zijn de vragen niet eens heel speciaal. Maar door de vorm en de interactie die het teweeg brengt, zorgt voor een grotere motivatie en interactie rondom wat we als bibliotheek kunnen met Facebook. Een gevolg is ook: dat cursisten de test willen blijven doen tot de score 100% is. Door deze werkwijze zijn ze bekender geworden met het gebruik van het Helpcentrum en het Safetycentrum van Facebook. En dat is weer zinvol voor als je klantvragen krijgt.
Transfervragen stel ik mondeling.

 • Mentimeter Een tooltje als Mentimeter gebruik ik om tussentijds even de stemming te peilen of om een stelling die bij de lesstof hoort te deponeren waar we dan vervolgens over in discussie gaan. 
Door op deze wijze mijn lessen vorm te geven, ervaren de cursisten een scala aan mogelijkheden die ze zelf kunnen vertalen naar een eigen activiteit of workshop.