13 oktober 2011

Artikel ouderavond in ZieZo

Op 4 oktober gaf ik een ouderavond op BS Beisterveld in Bergeijk. In de nieuwsbrief van SKOzoK staat mijn artikel over de avond. Haar missie beschrijft SKOzoK als volgt:

De SKOzoK scholen vormen een krachtige leeromgeving waarin kinderen en volwassenen uitgedaagd worden om in een positieve sfeer samen veel te leren.

De ouderavond op BS Beisterveld sloot prima aan bij deze missie. Lees het artikel.