28 juni 2011

Digitale-etalages connectie met collectie en online netwerken

Hoe gebruik ik als redacteur van Opvoeding en onderwijs de kracht van online netwerken:
samen denken & samen doen (crowdsourcing en cocreation) !

Zie hier mijn presentatie voor de Brabantse Netwerkbibliotheek op de bijeenkomst Connectie met de collectie . Na een korte schets van de digitale-etalages ga ik in op: experimenteren, creatief denken in en met online netwerken voor de etalage Opvoeding en Onderwijs. En dat kan alleen door vrij te spelen. Kern: vergroot je zichtbaarheid, durftedoen!

Kritische blik
We zijn er nog niet met de etalages. Dat lees je ook in de kritieken op de digitale-etalages van Pieter Offermans,  Jan de Waal  en Jan Klerk. Zo is er (nog) geen sprake van brengen naar de etalage vanuit lezers. Dat klopt en als redacteur poog ik dat te ondervangen door mijn netwerken met elkaar te verbinden, creatief te denken, op zoek te gaan naar reeds bestaande groepen of fora over Opvoeding en onderwijs en me daarin te mengen. Discussies hoeven niet per definitie in de etalages zelf een plek te krijgen. Ze vinden overal plaats. Vergroot je zichtbaarheid, integreer in die netwerken.