13 oktober 2011

Artikel ouderavond in ZieZo

Op 4 oktober gaf ik een ouderavond op BS Beisterveld in Bergeijk. In de nieuwsbrief van SKOzoK staat mijn artikel over de avond. Haar missie beschrijft SKOzoK als volgt:

De SKOzoK scholen vormen een krachtige leeromgeving waarin kinderen en volwassenen uitgedaagd worden om in een positieve sfeer samen veel te leren.

De ouderavond op BS Beisterveld sloot prima aan bij deze missie. Lees het artikel.

6 oktober 2011

Mediawijsheid - ouderavond

Op 4 oktober gaf ik een ouderavond over mediawijsheid voor de ouderraad van BS Beistere in Bergeijk. De thema's:   • mediawijsheid?
  • veilig internetten
  • profielsites
  • kinderen en gamen
Met een opkomst van zo'n 50 man zat de aula van de school lekker vol met ouders, het leerkrachtteam en 4 collega's van Bibliotheek De Kempen. Leuk was dat er ouders van alle groepen aanwezig waren. De belangrijkste vragen waar ouders mee zitten gaan over veilig internetten.Hm, ik zit nu met nog meer vragen dan voor deze ouderavond

Deze reactie van een enthousiaste ouder geeft voor mij aan dat mijn doel als mediacoach bereikt is: ouders laten inzien op het feit hoe belangrijk media-opvoeding van kinderen is. En dat begint bij bewustzijn!