8 april 2013

(Cyber)pesten - minor KLM

Op 4 april gaf ik een sessie (cyber)pesten aan studenten van de minor KLM. We gingen in gesprek over (online) pesten. Studenten beoordeelden een activiteit en ook bedachten ze er zelf een. 

Doel van de sessie: bewustwording van de complexiteit van (online) pesten. Er is geen eenduidige oplossing om (online) pesten tegen te gaan. We moeten de handen ineen slaan en samen een veilig klimaat bieden. Als leestip kregen studenten mee: Pesten op school. (ook verkrijgbaar als ebook)

Deel 1 Uitwisseling beeld, ervaring, kennis 
Studenten plaatsten een post op deze padlet. Padlet is een tool om een digitale post-it muur te maken. Ik heb het tijdens de sessie ingezet als activerende werkvorm. De posts van de studenten vormden uitgangspunt voor het gesprek.

Met het filmpje 'Wat als pesten leuk was' werd de toon gezet. Via humor ervaar je de confrontatie: hoe absurd is pesten.

Literatuur en onderzoeken zijn uiteraard wel vermeld tijdens deze sessie. Kennis stond echter niet centraal. Sites, boeken en filmpjes terugvinden op Pinterest, Delicious en Youtube. Hier vind je ook links naar (preventie) programma's als PRIMA, KiVa en M5


Als opstapje naar het bedenken van activiteiten is gewerkt met materiaal van Pestweb.nl . In 2 groepjes is het pestkwartet gespeeld en in 4 groepjes is gewerkt met de kaartjes een muur gebouwd rondom de vormen van cyberpesten.

Conclusies:

  • Pestkwartet lijkt minder geschikt omdat je meer bezig bent met winnen dan met de verschillende rollen die bij het proces van pesten horen. 
  • de kaartje Digitaal pesten zijn geschikt. Je denkt na over de verschillende vormen en alles wat op de kaartjes staat, kan input voor een gesprek zijn
Deel 2 Aan de slag
Studenten vonden pesten over het algemeen beladen en complex. Ook gaven ze aan dat bij preventieve activiteiten niet per se expliciet de term pesten aan de orde moet komen. Met activiteiten rondom sociale vaardigheden kun je ook aan metacognitieve vaardigheden werken. Studenten hebben de Inspiratiepublicatie Cyberpesten aangevuld met nieuwe lesactiviteiten. Dat deden ze via een Google formulier.

Naar Inspiratiepublicatie Cyberpesten