7 november 2012

Thema-avond 'Kinderen op 't web'

Van virtuele werelden tot cyberpesten.


Virtuele werelden en sociale media spelen een grote rol in het leven van kinderen. Dat lezen we in de media en dat merken we thuis en op school. Kinderen vinden internet en sociale media over het algemeen erg leuk en kunnen zich niet voorstellen dat het er ooit niet was.  

Media-opvoeding is met 24/7 bereikbaarheid steeds belangrijker. En daar zijn we samen we samen verantwoordelijk voor. Kinderen moeten bewust en kritisch leren omgaan met internet en met sociale media. En dat leren ze thuis en op school. Online pesten is iets waar alle scholen mee te maken hebben. Hoe ga je daarmee om? Waar zitten de kinderen? Hoe kunnen we ze handvatten geven om zich prettig te voelen en verantwoordelijk te gedragen op 't web? Dat staat deze avond centraal. 


Mijn presentatie
Datum: 7 november 2012 
Locatie BS Christoffel (alleen voor ouders en leerkrachten van de school)
Tijd: 20:00u.-23:00u. 

Vooraf hebben de ouders en leerkrachten een online vragenlijst ingevuld via Google Formulieren. Ze konden o.a. aangeven 

  • welk thema ze het belangrijkst vinden. 
  • welke vragen ze hebben ten aanzien van de thema's.  
  • wanneer de avond voor hen geslaagd is. 

Deze informatie heb ik gebruikt om de inhoud van de avond af te stemmen.