19 oktober 2012

Cyberpesten - cocreatie met De Vakschool Tilburg

Ter voorbereiding van de studiemiddag Cyberpesten - aan de slag, heb ik een board gemaakt op:


                                                  Follow Me on Pinterest

De studiemiddag vindt plaats op 23 oktober op De Vakschool in Tilburg. Deze opdracht vloeide voort uit de studiemiddag Cyberpesten die ik in 2011 gaf.
In 2012 voreg de Vakschool me een database op te zetten rondom het thema Cyberpesten en daar een studiemiddag aan te koppelen voor een 20-tal docenten.


Voorwerk en database

 • Verzamelen van informatieve sites en lesmaterialen waarbij ook de Vakschool materialen aanreikte
 • Onderzoeken van alle informatie en materialen. type opdrachten, past het bij het niveau van deze VBMO leerlingen
 • Begin database aanleggen 

Op de studiemiddag vindt afstemming plaats over hoe de Vakschool de database gaat gebruiken.

Studiemiddag
 • Gezamenlijke aftrap met een filmpje
 • Korte terugblik studiemiddag 2011. We bekeken toen de yurls en mijn prezi met de vormen van cyberpesten. We bespraken ze en kwamen via stellingen in groepjes erachter dat onder docenten verschillende meningen waren over de verantwoordelijkheid van de Vakschool in het omgaan met Cyberpesten.  
 • Toelichting van de open database 
 • In kleinere groepen de database Cyberpesten doornemen:
  1. Welke onderdelen spreken ons aan en passen bij onze leerlingen?
  2. Hoe willen we de database inzetten?
  3. Hoe kunnen we de database inbedden in het curriculum?
  4. Ideeën toevoegen aan de database
 • Gezamenlijke afsluiting: ervaringen, visie en ideeën uitwisselen