18 april 2012

Bibliotheken en cocreatie

Presentatie 'Bibliotheken en cocreatie' op Kennisdag 4-12 van Cubiss (#kdbo12)
16 april 2012
 
  • Doelgroep: bibliothecarissen 4-12
  • Doel presentatie: uitwisselen; deelnemers (elkaar laten) inspireren; handvatten bieden om actief aan de slag te gaan met cocreatie en digitale media en leesbevordering!
  • Ervaring: vrijwel alle deelnemers hebben de cursus 23dingen gedaan - vrijwel niemand gebruikt toepassingen in de praktijk dus: werk aan de winkel! NB een presentatie aan het einde van een kennisdag is niet ideaal.
  • Leerpunt:  weinig interactie en teveel zelf aan het woord geweest. actie-reactie 
    Tip van deelnemer: af en toe proces -inspiratievoorbeeld omdraaien.
Mijn prezi: