4 september 2009

Interesse: digiboeken

Een van mijn interesses is taalleren. Ook didactiek heeft mijn aandacht. De digitalisering versterkt onderwijs en leren.

Nieuwe didactieken en webtoepassingen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs. Voor elk niveau en  vakgebied zijn er mogelijkheden. Neem taal- en leesonderwijs: digitale prentenboeken. Een mooi voorbeeld van hoe je met moderne media kunt bijdragen aan geletterdheid.

Onderzoek digiboeken
Op de hoogte blijven van recent onderzoek op het gebied van leesbevordering, media, cultuureducatie en didactiek, vind ik een must. Zeker als specialist educatie en mediacoach.  Onderzoeksuitkomsten op genoemde terreinen koppel ik aan activiteiten waarbij de bibliotheek een rol speelt. Een voorbeeld is het onderzoek van Marianne Verhallen, Videostorybooks as a bridge to literacy (2009).


Digiboeken en de bieb 
Boek à gogo ontwikkelde ik in het kader van Stad op Stelten*.  Het is een workshop digEboek maken voor kinderen, teams of ouders. Boekgenres:
  • een prentenboek met eigen tekst, beeld en geluid
  • een pictoboek
  • een sprookjesboek
  • een informatief boek
  • een fotoroman
  • een poeziEbundel
Zelfgemaakte digiboeken zijn leuk en leerzaam om te gebruiken in de klas, thuis of tijdens een bibliotheekbezoek.


Wiki sucSas
Ik ben zeer In mijn Sas over PBworks- wikigebruik. Daardoor heb ik de bijnaam WikiSas. In den beginne niet positief: 'Heb je háár weer met die wiki's! Laat ons nou maar alles op de q-schijf zetten.' Niet dus! Ik werk op diverse plekken, ook vanaf thuis en ik wil altijd overal bij kunnen. Vol enthousiasme maakte ik de eerste BMB wiki tijdens de cursus 23dingen. Bibliothecarissen geven de workshop boek à gogo, de materialen halen ze uit de wiki:
  • een planningsdocument
  • een lesbrief  
  • een PowerPoint met voorbeeldmateriaal 
  • een evaluatie 
De wiki werkt als een ELO. Het is een praktische toepassing van #23dingen voor bibliotheekcollega's. En met succes. Wil je met boek à gogo aan de slag, dan moet je 'aan de wiki'.    
 

*Binnen- en buitenschoolse koppeling van leesbevordering, cultuureducatie en mediawijsheid in een netwerk.

Links

3 juni 2009

Mediacoach: de bibliotheek en mediawijsheid


Gecertificeerd sinds 2009

Voor de opleiding NOMC heb ik met een collega een aanzet tot een beleidsplan mediawijsheid geschreven. Centraal stond wat Bibliotheek Midden-Brabant volgens ons moet doen voor personeel, bezoekers en instellingen.

NOMC